jueves, 17 de mayo de 2018

O paso a 4º da ESO


Chegaches a 4º da ESO, un curso importante e decisivo para o teu futuro. Estás a piques de obter o Título de Graduado e chegou o momento de tomar decisións que condicionarán o teu futuro.

O primeiro que temos que facer nesta sesión é recordar os criterios de promoción para pasar a 4º. Como NORMA XERAL podedes ter ata dúas materias avaliadas negativamente  tras a convocatoria de setembro, ahora ben, as materias suspensas non poderían ser simultáneamente: 

- Matemáticas e Lingua Galega e Literatura.
- Matemáticas e Lingua Castelá e Literatura

Se tes materias pendentes doutros cursos deberás de contabilizalas. 

Se xa repetiches 3º pero non estás en condicións de promocionar, pasarás a 4º igualmente por "imperativo legal". Está situación non é ideal polo que podes barallar outras alternativas como a incorporación a unha ensinanza de tipo profesional (Formación Profesional Básica). Podes obter máis información sobre isto no seguinte enlace ou pasarte polo Departamento de Orientación:   


Os que finalmente pasades a 4º teredes que tomar unha decisión importante: Elexir que tipo de 4º vas realizar "Ensinanzas Académicas ou Ensinanzas Aplicadas"

Esta decisión é moi importante xa que pode condicionar a preparación que vaias a ter  para o teu futuro.   

A) Ensinanzas Académicas: Trátase dun curso orientado á realización posterior dun Bacharelato nas diferentes modalidades. 

B) Ensinanzas Aplicadas: Este curso está orientado ao alumnado que ten pensado cursar con posterioridade Formación Profesional (Ciclo Formativo de Grao Medio). 

Se te inclinas pola opción de Formación profesional podes informarte de todas as familias profesionais e os ciclos que as integran no seguinte elace: 


Verás que hai ciclos moi atractivos e que na actualidade é posible pasar do Grao Medio ao Grao Superior sen facer ningunha proba ou sen cursar o bacharelato. Dende un ciclo de Grao Superior, é posible pasar á Universidade a cursar estudos de Grao. 


Se a túa preferencia é cursar bacharelato, entón deberás de ir coñecendo as súas modalidades.

As que temos no IES Miraflores son "Humanidades e Ciencias Sociais" e "Ciencias". Hai otra modalidade, a de Artes, que podes atopar en centros especializados como o IES Adormideras de A Coruña.

Se a túa preferencia é cursar o Bacharelato de Artes será importante que escollas en 4º da ESO a materia de Educación Plástica e Visual e no mes de marzo de 2019 fagas a preincripción nun dos centros que imparten dita modalidade.  

Imos adentrarnos en 4º da ESO, tendo en conta a oferta do IES Miraflores.  

Todos cursaredes as seguintes MATERIAS COMÚNS TRONCAIS independientemente da modalidade do 4º que queirades cursar: 

 • Xeografía e Historia 
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura 
 • Educación Física
 • 1ª Lingua Ext (Inglés ou francés)

A este bloque común de materias troncais temos que engadirlle as Matemáticas que serán diferentes en función de se vas no 4º de Aplicadas ou no 4º de Académicas. Podes consultar co teu profesor/a de Matemáticas as diferencias a nivel de contidos). 

Agora tes que tratar de definir que tipo de Bacharelato está máis relacionado coas túas preferencias profesionais e académicas. No seguinte enlace imos facer algunhas prácticas relacionando asignaturas e estudos na universidade. De momento só tes que valorar que a materia pondere para os estudos que queres realizar e se aparece un "0.2" moitísimo mellor. 

En consecuencia, se pensas que a túa opción vai a ser cursar un bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais deberás escolle en 4º: 

 • Latín
 • Economía
Pola contra, se o teu son as Ciencias, terás que escoller o bloque que engloba: 
 • Bioloxía-Xeoloxía
 • Física e Química 

Se decides ir pola via de Aplicadas deberás de escoller dúas materias entre as tres que te presentamos a continuación: 
 • C.aplicadas a actividade profesional
 • Iniciación actividade emprendedora
 • Tecnoloxía
Pero tamén haberá materias ESPECÍFICAS para completar o teu curriculum. Vexamos esas materias na folla de prematrícula:

Aspectos que deberás de ter en conta:  
 • A materia que escolleras como primeira lingua estranxeira non se poderá cambiar ata que remates a ESO. 
 • Podes elexir o cambio entre Relixión e Valores Éticos.
 • É impensable non cursar, por exemplo, Física e Química porque "non se me da ben" e despoís querer cursar un Bacharelato de Ciencias porque quero "ser médico". Como vimos antes, o sistema de acceso á Universidade vincula as materias que cursarás no teu centro a cada grao universitario. 
 • Hay materias que poden resultar interdisciplinares como as TIC (Tecnoloxías da información e a comunicación) ou o francés xa que a aprendizaxe de varias linguas estranxeiras pode axudarte a atopar un traballo con maior facilidade.
Recorda que podes utilizar o ORIENTAMIRAFLORES para ir profundizando nos teus intereses académico-profesionais ou informarte dos diferentes estudos que se imparten en todo o territorio español. Anímate a entrar!!O paso a 2º da ESO

Seguro que tedes a sensación de que acabades de aterrizar no instituto e xa está a rematar o curso. En nada deixaredes de ser os "pequenos" do centro.

Recordade que este ano se non aprobades todo en xuño, tedes a oportunidade de recuperar as materias na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. A finais de xuño ou principios de xullo xa teredes o calendario coas datas e os horarios dos exames nos taboleiros do centro ou na páxina web.

Pasados esos exames teredes que recoller as cualificacións. Ainda que xa o falamos nalgunha sesión,  aproveito para recordarvos que como NORMA XERAL:
 • Pasaredes a 2º da ESO con todo aprobado, con 1 ou 2 materias avaliadas negativamente que non sexan simultáneamente Lingua Galega ou Lingua Castelán con Matemáticas. 
 • Se vos queda algunha materia pendente de recuperar, teredes que facelo o próximo curso. Os xefes dos distintos departamentos didácticos vos facilitarán as pautas para recuperar. Tamén podedes atopar toda a información nos taboleiros informativos.

Como ocurría en 1º da ESO, teredes varios tipos de materias. A partir de agora é importante que comeces a familiarizarte coa súa denominación.

MATERIAS XERAIS TRONCAIS: 
 • Lengua Castellana y Literatura.
 • Primeira Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés, a que cursachedes en 1º da ESO como 1ª opción). 
 • Xeografía e Historia. 
 • Física e Química.
 • Matemáticas. 
A túa formación completarase cunha MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: 
 • Lingua Galega e Literatura
Ademáis teredes que cursar MATERIAS ESPECÍFICAS
 • Educación Física. 
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua Estranxeira ou Reforzo Educativo
 • Escoller unha entre: Relixión ou Valores Éticos
Algunas observacións importantes sobre: 
 • Segunda Lingua Extranxeira ou Reforzo. Esta opción non a escolledes vós. É obligatorio cursar a materia de 2º LE; só nalgúns casos o Equipo de Profes e o Departamento de Orientación poden propoñervos solicitar unha exención e, en consecuencia, cursar Reforzo Educativo.
 • Relixión/Valores Éticos. Recordade que podedes cursar unha opción diferente a que escollestes neste curso. 
MATERIAS OPTATIVAS:
 • Programación
 • Promoción de Estilos de Vida Saúdable
 • Oratoria

Deberás de escoller unha das que non cursaras en 1º. 

Tamén teredes unha hora de atención directa co titor/a: TITORÍA. 


Nos días seguintes a entrega dos boletíns de cualificacións (xuño ou setembro) deberedes de formalizar a vosa matrícula. Xunto coas notas, o voso titor/a te entregará o sobre para que poidas acudir á Secretaría do centro con toda a documentación necesaria.

En todo caso durante estos días cubriremos unha PREMATRÍCULA que podes ver no seguinte enlace:

https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZOHM4M1ZPQlIyYnNUNXhJU0I4WGlRRkc4a19B/view?usp=sharing

Aproveitemos a sesión para coñecer o ORIENTAMIRAFLORES un programa onde poderás informarte de todos os estudos en todo o territorio español así como realizar cuestionarios que te axuden a coñecerte e a tomar decisións no futuro.

ORIENTAMIRAFLORES


O paso a 3º da ESO

O primeiro que temos que ter claro é que o curso remata no mes de setembro cos exames extraordinarios así que, se neste momento, as previsións non son todo o boas que esperabas, non te desanimes, queda o verán para traballar sobre eses aspectos que debes mellorar para pasar a 3º en boas condicións.

Como norma xeral poderás promocionar a 3º da ESO con dúas materias avaliadas negativamente que non sexan simultáneamente Lingua Galega ou Lingua Castelá con Matemáticas. É importante que non levedes materias pendentes xa que a dificultade dos cursos vai aumentando.

Cursaredes as seguintes MATERIAS XERAIS TRONCAIS: 
 • Lengua Castellana y Literatura.
 • Primeira Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés, a que cursachedes en 1º e 2º como primeira opción). 
 • Xeografía e Historia. 
 • Bioloxía e Xeoloxía.
 • Física e Química.
 • Matemáticas. Podedes escoller entre:  
  • Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas 
  • Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 
Esto é así porque haberá dous tipos de 4º da ESO: un vinculado as Ensinanzas Académicas ou para iniciación ao Bacharelato e outro, de  Ensinanzas Aplicadas ou para a iniciación á Formación Profesional. Ainda que non hai en 3º unha vinculación directa, e dicir, podes escoller as Aplicadas e en 4º cursar  as Académicas ou viceversa, facer ísto non é o máis adecuado; é importante que empecedes a definir ben o voso futuro. 

Ademáis teredes que cursar MATERIAS ESPECÍFICAS
 • Educación Física. 
 • Educación Plástica e Visual. 
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Escoller unha entre: Segunda Lingua Estranxeira ou Cultura Clásica. 
 • Escoller unha entre: Relixión ou Valores Éticos

A túa formación completarase cunha MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: 
 • Lingua Galega e Literatura
Tamén teredes unha hora de atención directa co titor/a: TITORÍA. 

A carga horaria será a seguinte: 
 • Materias de 4 sesións: Matemáticas. 
 • Materias de 3 sesións: Lingua Galega, Lingua Castelá, Lingua Ext, Xeografía e Historia
 • Materias de 2 sesións: Bio/Xeo, Fis/Quim, Educación Plástica e Visual, Tecnoloxía, Materia Optativa, Educación Física e Música. 
 • Materias de 1 sesión: Relixión ou Valores Éticos e Titoría. 


ASPECTOS A TER EN CONTA CANDO FORMALICES A MATRÍCULA

Na folla de matrícula atoparedes 2 materias optativas das que teredes que escoller 1. As opcións son: 
 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés).
 • Cultura Clásica 
Tamén terás que tomar outra decisión moi importante o tipo de matemáticas que desexas cursar.

Estes días cubriremos unha PREMATRÍCULA onde terás que manifestar xa as túas preferencias se vas a estar matriculado no curso 2018/19 no IES Miraflores. Podes ver o documento no seguinte enlace:

https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZSWduV2NneEVvYlJDcWlHQkYyNEdISFpiVlEw/view?usp=sharing

OUTRAS ALTERNATIVAS: 

Se xa repetiches 2º ou te foi mal e consideras que poderías ter máis éxito nuns estudios de tipo profesional, podes ir a cursar Formación Profesional Básica.  Se desexas informarte máis sobre esta vía podes facelo no seguinte enlace: 


Xa sabedes que podedes consultar as dúbidas no Departamento de Orientación ou enviando un comentario neste enlace. 

Animo que está rematando o curso, xa estades un pouco máis preto de obter o Título de Graduado.

Recorda que ainda que TI eres o protagonista das túas decisións  podes utilizar o ORIENTAMIRAFLORES para realizar cuestionarios que te axuden a coñecerte e a definir os ámbitos laborais que te interesan máis. Imos probar como funciona:

 ORIENTAMIRAFLORES

Sesión informativa para o alumnado de 1º de Bacharelato


Estás a piques de rematar 1º de Bacharelato así que é importante que repasemos algunhas cuestións


A promoción a 2º 
 • Se superas todas as materias ou obtés avaliación negativa en unha ou dúas promocionarás a 2º curso. Recorda que o curso remata en setembro. Como ocorría na ESO, terás exames extraordinarios nos primeiros días de setembro. 
 • Cando obteñas avaliación negativa en máis de dúas materias deberás cursar de novo o curso completo.
Estructura de 2º curso: 

Ao igual que en 1º de Bacharelato atoparás diferentes tipos de materias: xerais, troncais, específicas, de libre configuración... En definitiva, con independencia da modalidade  teredes que cursar obrigatoriamente:  

 Lingua Galega e Literatura
 Lingua Castelá e literatura
 Lingua Extranxeira 
 Historia de España.

 Imos utilizar agora a folla de prematrícula para ver como completamos o voso curriculum. 

DESCARGA FOLLA PREMATRÍCULA

A imaxe que vos presento a continuación representa as alternativas para os que cursades a MODALIDADE DE HUMANIDADES E CC. SOCIAIS: 
Como podedes observar se introduce unha novidade respecto do curso actual: a Historia da Filosofía vai a ser unha materia troncal obligatoria para calquera alumno que estude Humanidades ou Ciencias Sociais.  


Para os de CIENCIAS estas son al alternativas: 

Consellos para a elección de materias de modalidade.

 • Revisa os parámetros de ponderación de cada materia en función dos estudos superiores que teñas pensado cursar. Interesa escoller materias que ponderen con 0.2. Terás mais oportunidades de obter maior cualificación na FASE ESPECIFICA da ABAU (fase que te permitirá elevar a nota de admisión á Universidade). http://ciug.gal/PDF/novataboapond18.pdf
 • A consulta da oferta de prazas e as notas de corte poden ser unha información máis para decidir que estudos superiores vas a realizar. Como podes observar no enlace se a nota de corte aparece no apartado de "XUÑO", debes de interpretar que as prazas esgotáronse e que non quedan opcións nese grao para a convocatoria de setembro. http://ciug.gal/PDF/notas1718.pdf
 • Recorda que hai materias de continuidade. Se non a elexiches en 1º, non poderás escollela en 2º: 
Debuxo Técnico I //Debuxo Técnico II 
Latín I// Latín II 
Grego I// Grego II 
Análise Musical I// Análise Musical II
Segunda Lingua Estranxeira I// Segunda Lingua Estranxeira II
Tecnoloxía Industrial I //Tecnoloxía Industrial II
TIC I //TICII
Física e Química //Física/Química
Bioloxía e Xeoloxía //Bioloxía/Xeoloxía
 • Se a túa idea e estudar fora do sistema universitario galego podes consultar diferentes buscadores de Universidades para facerte unha idea da nota de corte aproximada que se pide. Algúns podense atopar no seguinte enlace:   BUSCADORES UNIVERSIDADES pero a opción principal e que consultes o ORIENTAMIRAFLORES. Este programa de orientación pode axudarte a no proceso de coñecerte mellor e de ofrecerte posibles vias para continuar os teus estudos. Non pode tomar decisións por ti pero pode axudar moito. 

Consellos para concretar o paso de 1º a 2º de BACHARELATO

Se xa repetiches 1º de BACHARELATO e non te foi demasiado ben, estás a tempo (finais de xuño e primeiros de xullo) para realizar unha solicitar plaza nun ciclos formativosde grao medio. Podes solicitar información no Departamento de Orientación ou consutar os ciclos de todas as familias profesionais no seguinte enlace OFERTA CICLOS

Recorda que podes permanecer catro cursos no Bacharelato por réximen ordinario pero si tes ganas de seguir intentando tes a oferta de adultos nas diferentes modalidades presencial, semipresencial na EPA Eduardo Pondal  e a distancia no IES San Clemente

Ao finalizar 2º de BACHARELATO, unha vez superadas todas as materias obterás o Titulo de Bachiller que da opción a dúas vías académicas: 

1-FORMACIÓN PROFESIONAL. Ciclo Formativo de Grao Superior.

Tes un montón de ciclos formativos que te poden interesar. No seguinte enlace podes consultar toda a oferta formativa clasificada por Familia profesional. OFERTA CICLOS
Logo de rematar o ciclo obtés o Titulo de "Técnico Superior" que te habilita para traballar con un bó nivel de recoñecemento profesional ou para seguir estudando.  

Recorda que os ciclos de Grao Superior están vinculados a determinadas modalidades de Bacharelato. Por exemplo, se queres cursar o Ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil, "preferentemente" deberías de estar cursando un Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Cando a demanda de prazas é moi superior á oferta, podes atoparte con que haxa unha "materia preferente" que tes que ter cursada para garantir o acceso ao ciclo (sempre no caso de maior demanda que oferta). Se tes claro que ciclo queres cursar deberías de ter elexido de cara a 2º de Bach a materia que poida ter vinculación a ese ciclo. 

O Título de Técnico de  Grao Superior da dereito a acceder á Universidade sen necesidade de superar as probas de acceso e que incluso podes obter convalidacións de créditos. 

Na actualidade existen moitas modalidades de cursar Formación Profesional (presencial, a distancia, réxime ordinario, adultos, ...). Podes informarte de todas esas opcións no seguinte enlace: 


2- A UNIVERSIDADE, tras superar a proba de acceso. Repasemos a estructura da Selectividade para poder entender como elexir as materias:  

fase xeral da proba constará de cinco exercicios:
 • Lingua Castelá e literatura.
 • Lingua Galega e Literatura.
 • Historia de España 
 • Lingua estranxeira.
 • Materia troncal obligatoria da túa modalidade.
Á fase específica da proba, ainda que ten carácter voluntario, deberías de presentarte se pretendes acceder a calquera estudo universitario con limitación de prazas. Nela o alumnado poderá examinarse dun máximo de catro materias que deberán ser distintas da materia de modalidade da que te examinas na Fase Xeral.

Pero todo isto verémolo con maior detalle cando xa esteas cursando 2º. En todo caso no seguinte enlace podes descargar o caderniño sobre as ABAU 18

https://docs.google.com/document/d/14YUpS0SQOhNLXrM5o7cqrtDz38_IkxlGwpqbv_2HYU0/edit?usp=sharing

miércoles, 16 de mayo de 2018

Convocados premios extraordinarios da ESO


Poderá optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna os seguintes requisitos antes do día no que finaliza a convocatoria, 6 de xullo:

1. Ter cursado durante o ano académico 2017/18 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria.

2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.

3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

As solicitudes poderán presentarse durante un mes. Entre o 7 de xuño e o 6 de xullo de 2018.

Para optar ao premio é necesario presentarse a unha proba que se celebrará o día 6 de setembro e que consta de dúas partes: 

1. Cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Primeira Lingua Estranxeira.

2. Cuestións teóricas e/ou prácticas, de tres materias do currículo de cuarto curso: Xeografía e Historia. Unha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Matematicas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. Unha materia a escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, ou Tecnoloxía.

Se estás animados podes atopar máis información no seguinte enlace:

CONVOCATORIA

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios. dotados con 750 € cada un así como un diploma acreditativo.

RESUMO DO PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DO RISCO SUICIDA NO ÁMBITO EDUCATIVO.


A continuación presento un resumo da información máis salientable incluída no Protocolo para a abordaxe do risco suicida publicado pola Consellería de Educación.

Factores de risco: Coñecer os factores de risco permitiranos estar en disposición de detectalos e actuar en consecuencia.
A.Individuais:

Como profes debemos observar con seriedade calquera cambio repentino que afecte ao rendemento escolar, á asistencia ao centro escolar ou ao comportamento do alumnado, ademais dos seguintes trazos:
‣ Antecedentes/presenza de trastornos mentais.
‣ Intentos previos de suicidio.
‣ Desesperanza e sufrimento psíquico.
‣ Presenza de ideación suicida.
‣ Enfermidade física, cronicidade, dor ou discapacidade.
‣ Historia de maltrato físico e/ou abuso sexual.
‣ Dificultades na identidade ou orientación sexual.
‣ Acoso escolar.
‣ Perda de figuras significativas.
‣ Fácil acceso a medicamentos, tóxicos ou armas.
‣ Descenso xeneralizado nas avaliacións, no esforzo e no interese.
‣ Condutas disruptivas e problemas significativos de relación.
‣ Ausencias ao centro inexplicables, repetidas e sen permiso.
‣ Consumo excesivo de tabaco, alcol ou doutras substancias.
‣ Cambios no comportamento na casa e/ou na escola, variación nos hábitos alimenticios, cambios nos hábitos de soño, cambio de carácter e ánimo.
‣ Trastornos de control de impulsos, rixidez mental, baixa tolerancia á frustración e trazos moi manipuladores.

B. Familiares e contextuais:

‣ Historia familiar de suicidio ou no contorno
‣ Ausencia de apoio sociofamiliar.
‣ Presenza de enfermidade mental nos proxenitores.
‣ Clima emocional caótico na familia.
‣ Dificultades socioeconómicas graves.

Podemos considerar que nos atopamos diante dunha situación de risco cando:

‣ Se teña constancia de comportamentos autolíticos no pasado.
‣ Se observen no curso actual factores de risco relevantes e soporte inadecuado de factores protectores.
‣ A familia comunique ao centro a súa propia percepción de que existe risco.
‣ As persoas do contorno próximo ao/á alumno/a comuniquen a súa percepción da existencia de risco ao/á docente titor/a, amigos/as.
‣ Cando os servizos de saúde mental ou servizos sociais informen ao/á orientador/a, director/a do centro ou ao Equipo de Orientación Específico dunha situación de risco.

Os grupos de alto ou maior risco para ter pensamentos e plans de suicidio son os seguintes:

‣ Alumnos/as que realizaron un intento de suicidio previo.
‣ Persoas con trastorno psiquiátrico (depresión, abuso de sustancias…).
‣ Alumnos/as que perderon a un ser querido por suicidio (supervivente dun suicidio).

Entre os sinais de alarma podemos citar:

‣ Condutas que indican que a persoa está pensando ou planificando un suicidio ou obsesionada pola morte: falar ou escribir sobre o desexo de morrer, sentimentos de desesperanza, querer desaparecer, carta de despedida, sentirse atrapado, sufrir unha dor insoportable, ser unha carga para seres queridos, buscar métodos de suicidio a través de internet, etc.

‣ Cambios máis directos na conduta que poden significar que a persoa está experimentando problemas de saúde mental, que poden asociarse a pensamentos e plans suicidas: perda de contacto coa familia e coas amizades; baixada brusca de rendemento escolar; incremento de consumo de substancias; cambios de carácter e ánimo; cambios de hábitos de soño ou alimentación; amosar ira, angustia ou falar da necesidade de vingarse.

Cantos máis factores de risco concorran nunha persoa, maior será a probabilidade de que a persoa presente unha conduta suicida.

Actuación do profesorado titor respecto do alumnado en risco:

 • Recibir e xestionar as comunicacións do profesorado sobre calquera incidencia ou observación que se considere relevante relacionada co benestar e factores de risco do alumnado. Comunicar incidencias ao Departamento de Orientación, Dirección do Centro,..
 • Fortalecer a autoestima dos estudantes, utilizando estratexias como o reforzo positivo, atención individualizada e salientando as súas capacidades.
 • Prestar unha especial atención e apoio específico aos estudantes máis vulnerables.
 • Procurar que o alumnado sobre o que estamos advertidos de que está en situación de risco non estea só durante a súa estancia no centro.
Se queredes ampliar a información podedes descargar o protocolo no seguinte enlace: 

martes, 15 de mayo de 2018

Internet seguro. Servizo do INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridade de España)

Tedes dispoñible unha liña gratuíta e confidencial para axudar a menores que poidan estar sofrindo problemas relacionados coa tecnoloxía (dependencia, ciberacoso, sexting, ...) ou teñan dudas en relación a calquera destes aspectos. O teléfono é o

                      900 116 117

Tamén pode servir para pais/nais ou educadores en relación a virus, contidos inapropiados, privacidade, identidade, etc.

Máis información:

http://www.minetad.gob.es/gl-es/gabineteprensa/notasprensa/2017/Paginas/incibe-telef-menores20170908.aspx

HORARIO ABAU 2018. Para que te vaias organizando.


Tamén deixo enlace a calendario con datas que poden ser de interes como publicación de calificacións ou prazos de reclamacións.

http://ciug.gal/PDF/calendario18.pdf

lunes, 14 de mayo de 2018

Ayudemos a Yago Cabrera a conseguir su objetivo....


Yago Cabrera es un alumno del IES Miraflores que en la actualidad cursa 1º de Bachillerato. Está embarcado e un proyecto muy chulo "España Rumbo al Sur". En las siguientes lineas nos explica que pretende conseguir y cómo podemos ayudarle. 

"""España Rumbo al Sur es un programa pionero, único en el mundo, orientado a chicos y chicas de entre 15 y 18 años de todas partes del país que tengan ganas de descubrir nuevas realidades y hacer del mundo un lugar mejor. En él, los participantes son enviados a diferentes lugares del territorio africano (este año el país elegido es Uganda), donde participan en actividades de voluntariadoeducación o deporte, todo ello de una forma práctica y apasionante. Esta es la XIII edición del programa, que dirige, como en todas las anteriores, el aventurero Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, en busca de una juventud concienciada y solidaria.

La pregunta es, ¿cómo consiguen los participantes formar parte de la expedición? ¿Será una selección? ¿Habrá que hacer pruebas? Pues en verdad no. En el apartado de educación entra la autofinanciación. Los jóvenes deben financiarse el viaje ellos mismos, para valorar el esfuerzo que implica conseguir el viaje sin ayuda de papá y mamá, tan solo con su tiempo, dedicación y constancia. Todo el mundo que sea capaz de ello (con pautas y pasos a seguir establecidos por el programa) tendrá un hueco en la expedición.

El precio del viaje son 1500€, una cifra aparentemente inalcanzable, pero rápidamente el dinero sube con la colaboración de gente generosa, con ganas de ayudar no sólo al expedicionario, sino también a Uganda, en parte. Cualquier donativo, independientemente de la cantidad, es genialmente recibido. Para ello, tengo una cuenta de Paypal operativa. Para acceder y donar a ella tan solo hay que introducir mi correo electrónico, yagocabreraa@gmail.com, donde también doy información sobre mi cuenta bancaria en el caso de un posible ingreso. 

Por otra parte, también realizo una venta de rifas para todos los bolsillos (más información del sorteo en www.espanarumboalsur.com). En caso de decantarse por esa opción, tan solo basta con contactarme en el IES y ahí estaré, con una rifa en la mano, dispuesto a venderla.

Con ayuda y cooperación conseguiré lograr mi objetivo. ¡Conseguiré ir Rumbo al Sur, Rumbo a Uganda!"""

miércoles, 9 de mayo de 2018

Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética. Enerxía Solar

Moitos expertos indican que durante estes anos se dará un gran salto cara á maior utilización da enerxía solar e renovable en España. Esta é a tendencia en moitos países do mundo onde as innovacións no consumo e no almacenamento da enerxía solar son cada vez maíores e ofrecen mellores resultados. Un exemplo dos cambios  máis representativos que se están a producir pode ser a integración dos paneles solares nos tellados das casas. Por todo isto podemos considerar que formarse en enerxias renovables e solares pode converterse nunha boa oportunidade para insertarse con facilidade no ámbito laboral. 
Seguro que xa o sabedes pero no IES Universidade Laboral tedes a portunidade de formaros neses campo e de obter unha titulación de "Técnico Superior" nese campo. 
Se alguen está interesado, pode achegarse ata alí para informarse. No seguinte enlace pode informarte un pouco máis: 
https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZTmM5dmJSS0tXQTV6VFFaeXJVZzl4OFF3dDZF/view?usp=sharingviernes, 27 de abril de 2018

Bolsas e axudas para a Universidade.
Para o alumnado de 2º de Bacharelato é o momento de tomar a decisión definitiva sobre que e onde estudar.  Podes revisar na páxina web do Ministerio de Educación as becas e axudas ás que podes ter dereito. No seguinte enlace podes informarte sobre elas. Ainda que os prazos de solicitude non estean abertos, unha ollada á convocatoria do curso anterior pode servir de referencia. 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad.html

Ademáis é importante que consultes as páxinas web das Universidades onde pretendes cursar os teus estudos. Sempre hai secciones que te informan sobre axudas a diferentes conceptos como o aloxamento ou o comedor. Por exemplo, respecto da Universidade de Santiago de Compostela, na sección adicada a futuros estudiantes, tedes todas as bolsas e axudas as que se pode optar. Aquí tedes o enlace http://www.usc.es/es/perfis/futuros/index.html. Se a túa idea é estudar na Universidade de Vigo https://uvigo.gal/uvigo_es/administracion/bolsas/ e así sucesivamente.

Recorda que neste blog tes unha ENTRADA DESTACADA que te leva ao Programa ORIENTA onde podes atopar información actualizada sobre todos os graos nas diferentes universidades de todo o territorio español. Ademáis, aparecen as páxinas web de contacto para que poidas atopar a sección de futuros estudiantes e as becas da propia comunidade ou universidade.

http://www.orientaline.es/?yafxb=86335

Tamén pode ser importante para o teu futuro que revises as web adicadas a facer unha recopilación de becas. Aquí deixo algún exemplo.

http://www.becas.com/

http://www.injuve.es/convocatorias/becas

https://www.becasalestudio.com/

http://www.infoidiomas.com/becas/becas-mec/?gclid=CPazzZPsrKYCFcUOfAodUFOAjA

Implantación do Grao en Xestión Industrial de Moda.

O vindeiro curso a Universidade de A Coruña, no Campus de Ferrol, implantará o Grao en Xestión Industrial da Moda. No seguinte enlace podesde obter información sobre esta titulación que, sen dúbida, ao seres de nova implantación pode estar chea de oportunidades. Ademáis tratase dun grao bilingüe polo que seguirás afondando na aprendizaxe do inglés aplicada ao teu futuro laboral.

INFORMACIÓN GRAO INDUSTRIAL MODA  

viernes, 13 de abril de 2018

Comeza a conta atrás para as ABAU.
Para tod@s os que estades a piques de presentarvos as probas de acceso a Universidade é importante que coñezades as últimas novidades. No seguinte enlace, podedes descargar as instruccións da CIUG que chegaron onte ao centro e que debedes de respetar para que nos días de celebración das probas non haxa ningún incidente. Como novidade para este curso a necesidade de levar os pavillóns auditivos despexados "prohibición de cabelo solto e gorros".


Circular ABAU18

Segunda Circular


jueves, 12 de abril de 2018

O Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) invitavos a coñecer cómo traballa o Director do Hotel NH Collection Finisterre

Se o teu fillo/a está cursando 2º de Bacharelato e foi un dos alumnos que este ano participaron co Departamento de Orientación nalgunha das actividades de orientación académico-profesional que realizamos relacionadas coas titulacións universitarios ou estudos superiores de Turismo e Hostelería, debes saber que o Centro Superior de Hostelería de Galicia, te invita a unha xornada que se celebrará o vindeiro sábado 21 de Abril no Hotel NH Collection Finisterre.

O obxectivo e coñecer o traballo de un Director de Hotel para comprender mellor a formación en Xestión Hoteleira que se imparte no CSHG de Santiago de Compostela. O programa será o seguinte:

10:45-11:00. Recepción 
11:05. O director explica o día a día, responsabilidades e xestión do hotel. 
11:30. Visita ás instalacións do hotel
12:00. Explicación das titulaciones del CSHG
12:30. Aperitivo. 

Para participar nesta xornada debes de inscribirte na seguinte dirección de correo electrónico  info@cshg.es, indicando o nome e apelidos do alumno interesado e do familiar que o acompaña. Tamén podesde chamar ao seguinte número de teléfono 981 54 25 19 para formalizar a  participación na visita. 

Se queres coñecer as instalaciones do CSHG, podes facer unha visita especial os venres, 20 de abril e 4 de maio, e os sábados 26 de maio  e 16 de xuño, o CSHG organiza unha xrnada para os candidatos que queiran vivir un día de clases de dirección hoteleira e xestión de cociña A axenda é a seguinte: 

11:00. Recepción
11:30Cómo falar con un cliente en inglés. .
12:00Cata de bebidas
12:20Cata de aceites.
12:40Cómo acceder ao mercado laboral
13:00Monta o teu hotel/restaurante. 
13:20Visita os restaurantes.
13:40Visita o hotel
14:00. As practicas.

Recorda formalizar tamén a túa participación en calquera destas xornadas polos procedementos citados con anterioriodade. 

lunes, 9 de abril de 2018

Convocatoria de Premios extraordinarios de Bacharelato

Se rematas 2º de Bacharelato no curso 17/18 e acadas unha media de bacharelato igual ou superior a un 8.75 podes participar nesta convocatoria de premios. O prazo de presentación de solicitudes comezará o 2 de maio e permanecerá aberta un mes. Para poder optar a un dos vinte premios terás que presentarte a unha proba coa seguinte estructura: 

Primeira parte (2 horas):
 

 • Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
 • Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente. 


Segunda parte (1 hora):

 • Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado para elixir entre as seguintes: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II, Fundamentos da Arte II.


Podes ampliar a información no seguinte enlace: 

Os premios están dotados cunha cuantía de 1000 Euros. 

martes, 20 de marzo de 2018

Aberto o prazo de inscrición para realizar Probas de Ciclos Formativos de Grao Medio.

Ata o día 24 deste mes podes formalizar a túa inscrición para realizar as probas de acceso a grao medio. Estamos a piques de rematar a segunda avaliación e, pode que, teñas información máis obxectiva de cómo van as cousas.

Recorda que se tes 17 anos ou os cumples no ano de celebración da proba, podes presentarte. No seguinte enlace podes ver as diferentes formas de inscribirte: de xeito telemático ou descargar directamente a solicitude:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

A proba, de tipo test, consta de diferentes ámbitos:

- Sociolingüístico: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.
- Matemático: matemáticas.
- Científico-técnico: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

Se a superas terás dereito a obter unha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.
A certificación da dereito a cursar un ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan (prazas reservadas para este procedemento). 

A documentación terás que entregala nalgún dos centros educativos públicos que impartan insinanzas de Formación Profesional. A proba se realizará o 31 de maio no centro que te asignen, dependendo do lugar onde formalizaras a túa inscrición.

Se queres saber máis detalles sobre esta proba, aconséllote que revises o seguinte documento:

información sobre convocatoria 18

Se queres ver os exámes das convocatorias anteriores e facerte unha idea de como serás as probas, podes descargalas AQUI


lunes, 19 de marzo de 2018

Visita a Universidade de A Coruña


O xoves 26 de Abril, o Departamento de Orientación organiza unha visita á Universidade de A Coruña, no marco do Plan de Orientación Académico-Profesional, para alumnado de 4º da ESO. Á visita durará toda a mañá e os alumnos deberán de elexir o percorrido que prefiran visitar en función da modalidade de Bacharelato que vaian a cursar e dos seus intereses. En cada itinerario estarán acompañados por un profesor/a do centro educativo e persoal da UDC. A data límite para entregar a autorización será o xoves 5 de abril.

Os itinerarios serán:

1. Enxeñeria e Arquitectura: visitando os estudos relacionados coa arquitectura, náutica, inxeñeiros de portos, caminos e canais e informática.

2. Humanidades e ciencias Sociais: estudos das linguas, ciencias da educación, económicas e actividade física e de deporte.

3. Ciencias Sociais e Xurídicas. visitaremos opcións relacionadas coa socioloxía, a comunicación, o dereito, económicas e actividade física e do deporte.

4. Ciencias da Saúde. estudos de bioloxía e química, fisioterapia, terapia ocupacional e enfermería. 

martes, 13 de marzo de 2018

Jornada Informativa de la Universidad Europea en A CORUÑAEste año la Universidad Europea realizará en A Coruña unas Jornadas con diferentes talleres para los alumnos, información sobre acceso a diferentes estudios universitarios y, en especial, sobre procesos especiales de admisión como Medicina y Odontología además de asesoramiento para estudiantes y padres. Se celebrará el próximo 21 Marzo de 18:00 a 21:00 horas en el Hotel NH Collection A Coruña - Finisterre. 

El programa comprende: 

18h00 – 18h30 Presentación Universidad
18h30 – 19h15 ¿Cómo preparar la EBAU? Maneja el estrés
19h15 – 20h15 Elige tu taller: Negociación ONU , Primeros auxiliosImpresión 3D. 
20h15 – 21h00 Orientación personalizada

Para ir, deberá reservar tu plaza en el siguiente enlace: 


jueves, 8 de marzo de 2018

Xornada de Formación sobre inclusividade para profesorado.


Tal e como vimos facendo nos últimos cursos, o Departamento de Orientación do IES Miraflores organiza unha actividade relacionada con educación inclusiva con custe 0 e recoñecemento oficial 0. Este ano temos o pracer de contar con TP Galicia (Asociación Galega para a asistencia e investigación dos tratornos da personalidade" que nos axudarán a coñecer mellor estos trastornos, a súa orixe, os signos para recoñecelos e como intervir con noso alumnado nestes casos. Podedes difundir esta información entre o profesorado, preferentemente de Secundaria, xa que é a etapa na que xurden estos trastornos. Esperamos que algún de vos poida acompañarnos. 

Vémonos na Biblioteca do Miraflores, o mércores 4 de abril ás 16:30, previa preinscripción no correo "psicologíamirafloresoleiros@gmail.com" 

martes, 6 de marzo de 2018

¿Por qué la amenaza no es adecuada para la educación de los hijos?

Os dejo un trabajo realizado por Carmen Vicedo alumna de 2º de Bacharelato de la materia de Psicología. Sin duda reúne unos buenos consejos para padres e, incluso, para profesores sobre sobre cómo educar.

II Edición de Carrera de la luz IES MIRAFLORES. 16 Marzo.

Estamos organizando la II Edición de Carrera de la Luz. Menos los alumnos de 1º de la ESO, todos sabéis que es "Carrera de la luz": una carrera en la que de manera simbólica, toda la Comunidad del IES Miraflores lleva "luz en forma de ayuda" a algún sitio y a personas que la necesiten. El curso pasado la llevamos a Guinea y esa luz sirvió para comprar muchas lámparas solares y construir un pozo. Recordáis que antes de las vacaciones de Navidad enviamos semillas para que hiciesen un huerto. Pues mirad lo que hemos recibido:

https://www.facebook.com/marta.penaarea.77/videos/112846712876983/

(A los alumnos de 1º de la ESO aprovechamos para presentaros a la persona que habla. Es Bebe y el curso pasado estuvo invitado varios días en el instituto para contarnos su experiencia sobre cómo llegó a España en patera y cómo era su vida en Guinea).

Este año queremos llevar "luz " a Nepal porque queremos que se construya en Katmandú una pequeña escuela para un grupo de 11 alumnos con "diversidad funcional". Os animo a buscar en internet que es eso de "Diversidad funcional", estoy segura de que lo habéis escuchado pocas veces.

Este grupo de alumnos que luego veréis en fotografías, vivía en uno de los orfanatos más grandes de  Katmandú cuando Pablo, el presidente de DIDIDAI (una ONG de Coruña) viajó a Nepal para conocerlos. Se encontró a estos niños viviendo en unas condiciones pésimas y sin una educación adaptada a sus necesidades. Todos tenemos derecho a recibir educación. Y así empezaron a trabajar, hasta que en 2015, un terremoto acabó con todo. El grupo de alumnos están viviendo ahora mismo en otro orfanato, porque la ONG está construyendo un hogar nuevo para ellos. Su próximo proyecto es crear una pequeña escuela adaptada a las necesidades de estos alumnos y ahí es dónde nosotros queremos llevar "luz".

En esta presentación podéis ver a nuestros amigos de Nepal, las condiciones en las que vivian cuando Pablo llegó allí y cómo quedó el edificios del orfanato tras el terremoto.

https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZSk9FUDRSeTFiclJWcXFHQmlTeGRDU0dDdlZZ/view?usp=sharing

En la página web del instituto hay información para vuestras familias y amigos. Información para formalizar la inscripción, sobre las diferentes categorias de corredores, sobre el lugar en el que se celebra, etc

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmiraflores/?q=node/359


Es muy importante que contéis este proyecto. Todo el mundo puede colaborar de alguna manera: los corredores inscribiéndose por 4 euros (si son menores de edad, 6 euros para los mayores), los no corredores con un "Dorsal 0" y por supuesto, todas las personas que quieran pueden acercarse a nuestra fiesta, la fiesta de la convivencia, de la generosidad y de la cooperación. Habrá hinchables, mercadillos solidarios y sorteo de muchos regalos donados por empresas para que todos los que quieran ayudar a este proyecto del IES Miraflores, puedan hacerlo.

Ya sabéis, nuesto lema "Coonvivir&Cooperar"

Me despido con este video que me pareció muy significativo para que veáis los recursos materiales que tenemos nosotros y lo que tienen ellos pero sobre todo para que veáis que hay personas a kilómetros de nuestro instituto que se divierten y aprenden con muy poco.

https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZMWloOUVMcGg2dVNhdTVyVE1sOUlQTDhjTnkw/view?usp=sharing

Por cierto, el día de la carrera recogeremos impermeables y medicinas para enviar a Guinea!!!